• AZ
  • EN
  • RU

STRUKTUR


BAŞ DİREKTOR BAŞ DİREKTORUN BİRİNCİ MÜAVİNİ BAŞ DİREKTORUN MÜAVİNİ BAŞ DİREKTORUN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜAVİNİ
MÜHASİBAT UÇOTU VƏ HESABATI ŞÖBƏSİ KADRLAR VƏ ƏMƏKHAQQI ŞÖBƏSİ MARKETİNQ VƏ SATIŞ ŞÖBƏSİ NƏQLİYYAT ŞÖBƏSİ TƏCHİZAT VƏ TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ TEXNİKİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ KARGÜZARLIQ VƏ İCRAYA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ, TEXNİKİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ EKOLOGİYA ŞÖBƏSİ MƏRKƏZİ ANBAR QƏZA-BƏRPA XİDMƏTİ TİKİNTİ ŞÖBƏSİ