"MƏİŞƏT MAYE QAZ" QSC

FƏALİYYƏTİMİZ

Qaz təchizatı

Qaz təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi,quraşdırılması müntəzəm servis xidmətlərinin aparılması.

Diaqnostika

Qaz təchizatı qurğularındakı təzyiq altında işləyən avadanlıqların,(qoruyucu klapanların) pasportlarşdırılması diaqnostikası sınağı.

Qaynaq tikişlərinin yoxnalılması

Avadanlıq və boruların qaynaq tikişlərinin zədəsiz üsulla(maqnit və ultrasəs diaqnostikası) yoxlanması.

Qazanxanaların layihələndirilməsi

Qazanxanaların layihələndirilməsi,quraşdırılması,servis xidmətlərninin aparılması,diaqnostikası.

Çənlərin layihələndirilməsi

Yer altı və yerütsü çənlərin layihələndirilməsi,hesabatların aparılması diaqnostikası və sınağı.

Qaz balonlarının təchizatı

Müxtəlif həcmli qaz( propan,butan və s.)balonların təchizatı və satışı.

Balonların yoxlanması

Balonların yoxlanması,sınağı,təmiri,bərpası,
rənglənməsi və diaqnostikası.

Qalıq resuslarının hesablanması

İstismarı başa çatmış avadanlıqlarının diaqnostikası,sınaq və qalıq resursunun hesablanması.

Bölgələrə satışın təşkili

Bölgələrə (Yevlax,Sumqayıt,Bərdə,Massallı,Horodiz,Qaradağ,Siyəzən,Şirvan) yerləşən qazdoldurma santsiyalarının vasıtəsilə maye qazın saneyə müəsisələrinə və əhaliyə satışın təşkili.