"MƏİŞƏT MAYE QAZ" QSC

FƏALİYYƏTİMİZ

Qaz təchizatı

Qaz təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi , quraşdırılması və müntəzəm servis xidmətlərinin aparılması.

Diaqnostika

Qaz təchizatı sistemində təzyiq altında işləyən qurğu və avadanlıqların diaqnostikası sınağı və pasportlaşdırılması.

Qaynaq tikişlərinin yoxnalılması

Avadanlıq və boruların qaynaq tikişlərinin zədəsiz üsulla (maqnit və ultrasəs diaqnostikası) yoxlanması.

Qazanxanaların layihələndirilməsi

Qazanxanaların layihələndirilməsi , quraşdırılması , servis xidmətlərninin aparılması və diaqnostikası.

Çənlərin layihələndirilməsi

Yer altı və yerütsü çənlərin layihələndirilməsi , hesabatların aparılması , diaqnostikası və sınağı.

Qaz balonlarının təchizatı

Müxtəlif həcmli qaz ( propan,butan) balonlarının təchizatı və satışı.

Balonların yoxlanması

Balonların yoxlanması , sınağı , təmiri , bərpası ,
rənglənməsi və diaqnostikası.

Qalıq resuslarının hesablanması

İstismarı başa çatmış avadanlıqlarının diaqnostikası , sınağı və qalıq resursunun hesablanması.

Bölgələrdə satışın təşkili

Bölgələrdə (Yevlax,Sumqayıt,Bərdə,Massallı,Horodiz,Qaradağ,Siyəzən,Şirvan) yerləşən qazdoldurma santsiyalarının vasitəsilə maye qazın saneyə müəsisələrinə və əhaliyə satışının təşkili.