"MƏİŞƏT MAYE QAZ" QSC

FƏALİYYƏTİMİZ

Qaz təchizatı

Qaz təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi , quraşdırılması və müntəzəm servis xidmətlərinin aparılması.

Diaqnostika

Qaz təchizatı sistemində təzyiq altında işləyən qurğu və avadanlıqların diaqnostikası sınağı və pasportlaşdırılması.

Qaynaq tikişlərinin yoxlanılması

Avadanlıq və boruların qaynaq tikişlərinin zədəsiz üsulla (maqnit və ultrasəs diaqnostikası) yoxlanılması.

Qazanxanaların layihələndirilməsi

Qazanxanaların layihələndirilməsi , quraşdırılması , servis xidmətlərninin aparılması və diaqnostikası.

Çənlərin layihələndirilməsi

Yer altı və yerütsü çənlərin layihələndirilməsi , hesabatların aparılması , diaqnostikası və sınağı.

Qaz balonlarının təchizatı

Müxtəlif həcmli qaz ( propan,butan) balonların təchizatı və satışı.

Balonların bərpası

Balonların yoxlanılması, sınağı , təmiri , bərpası ,
rənglənməsi və diaqnostikası.

Qalıq resuslarının hesablanması

İstismarı başa çatmış avadanlıqların diaqnostikası , sınağı və qalıq resursunun hesablanması.

Bölgələrdə satışın təşkili

Bölgələrdə (Yevlax,Sumqayıt,Bərdə,Massallı,Horadiz,Qaradağ,Siyəzən,Şirvan) yerləşən qazdoldurma santsiyalarının vasitəsilə maye qazın sənaye müəssisələrinə və əhaliyə satışının təşkili.